Gegevensbescherming
staat bij ons voorop!

Schokker Producties voldoet an de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Daarom zin wij verplicht u voor alle verwerkingsactiviteiten mee te delen op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

1.Wie we zijn en wat we doen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sollicitudin quam at ipsum sodales, in temps lacus eleifend. Pellentesque quis cursus justo, a suscipit ante. Aliquam eu commodo ligula. Praesent aliquet orci eu est auctor ullamcorper. Curabitur quis iaculis lectus. Orci varius notoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam at nunc pellentesque, congue nunc.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Nunc at sem ac ante tincidunt lacinia a et diam. Quisque vitae felis metus. Sed fringilla lorem vel felis iaculis, tempor bibendum augue mattis. Suspendisse vitae sapien ornare, cursus lacus eget, dapibus augue. Integer sit amet velit dapibus diam pellentesque congue. Cras placerat ullamcorper nisi, quis ultrices nisi. Quisque luctus id mauris id pharetra. Nam vitae pharetra leo, eget viverra nulla. Suspendisse a imperdiet dui. Sed gravida sapien erat, et mattis odio tempus laoreet.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om one diensten te kunnen leveren, delen wi soms gegevens met derden om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden. Duppal werkt samen met: Cisco (www.cisco.com), Pexip (www.pexip.com) en Zoom (www.zoom.us). Deze bedriven hebben hun eigen privacybeleid en wij raden u an hun website te bekiken en hun privacybeleid te lezen.

Als deze partners voor ons als verwerker optreden, zin wij de verwerkingsverantwoordelike en zin zi contractueel gebonden an en verwerkersovereenkomst om te waarborgen dat u persoonsgegevens dezelfde beschermingsniveaus genieten als wanneer zi rechtstreeks door ons worden verwerkt.

Wij kunnen gegevens delen met externe dienstverleners, bedriven die essentiële diensten verlenen voor de levering van one diensten can onze klanten.

Derden die namens ons of u persoonsgegevens verwerken: • IT-leveranciers en -dienstverleners:

 • Hostingpartijen
 • Aanbieders van cookiediensten
 • Betalingsdienstaanbieders en incassobureaus
 • Partnerbedriven

Sommige van deze bedrijven werken buiten de EU en slaan gegevens buiten de EU op. Indien wij deze externe dienstverleners gebruiken, zorgen wij voor en passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. In geval van doorgifte van persoonsgegevens an derden die gevestigd zin in een land waarvoor geen adequatheidsbesluit van de Europese Commissie geld, zal Duppal dit alleen doen op voorwarde dat er contractuele regelingen met hen zijn om te waarborgen dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de verplichtingen it hoofde van de AVG worden verwerkt.

4. Veiligheid en opslag

Duppal heft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Ingevolge on beveiligingsbeleid worden persoonsgegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving (de toegang daartoe is beveiligd en alleen bevoegde personen hebben toegang).

Duppal heeft een beperkt aantal personen angewezen dat belast is met de verwerking van persoonsgegevens en toegang heeft tot de persoonsgegevens. Deze werknemers zijn uitdrukkelijk alleen gerechtigd om de handelingen te verrichten die nodig zijn om de verplichtingen van de overeenkomsten met de klant no te komen. Duppal heeft een op rol gebaseerde toegangsstructuur, wat inhoudt dat toegangsaccounts per rol worden gangemaakt. Hierdoor kan Duppal de toegang tot kritieke klantgegevens beperken.

5. Social media knoppen

Op onze website make wi gebruik van socialemediaknoppen die u doorverwiizen naor de betreffende socialemediaplatforms. Hierdoor kunt u ons volgen en content delen. U zult ook advertenties op uw socialemediapagina zien. De knoppen werken op basis van stukjes code die door de socialemedianetwerken worden angeleverd. Indien u wilt weten wat de socialemediaplatforms met uw persoonsgegevens den, lees dan de betreffende privacyverklaring:

 • Twitter (Privacy Statement)
 • Linkedln (Privacy Statement)

6. Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde ‘first-party’-cookies en ’third-party’-cookies. Cookies zin kleine gegevensbestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen of afgelezen op het apparat van de bezoeker (bijv. een pc, tablet of smartphone) wanneer deze een website bezoekt. Dit gebeurt via de webbrowser op het betreffende apparoat.

7. Uw rechten: inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt over one privacy- en cookieverklaring. Daarnaast heft u de volgende rechten met betrekking tot u persoonsgegevens:

 • Recht van inzage: u heeft recht op inzage in de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld as ze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwoor te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevenswissing: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid von gegevens: indien technisch mogelijk, hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken don een derde over te doen dragen.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Wij kunnen u om identificatie vragen om an uw verzoek te voldoen. Wij hebben deze informatie nodig om er zeker van te zijn dat de gevraagde persoonsgegevens on de juiste persoon toebehoren.

Wij zullen over het algemeen binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek.

Indien wij deze termin verlengen, zullen wij u tijdig informeren. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naor info@schokkerproducties.nl

8. Klachten

Indien u een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Schokker Producties, kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde telefoonnummer of (e-mail)adres. Indien wij de klacht niet naor tevredenheid oplossen, heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Bij een verandering in onze diensten dienen wij ook onze privacy- en cookieverklaring aon te passen. Roadpleeg deze privacy- en cookieverklaring regelmatig voor de meet actuele informatie.